משאית C1

רשיון נהיגה על משאית C1

רישיון נהיגה על רכב משא בדרגה C1 מיועד לרכב מנועי במשקל עד 12 טון. 
אפשר להתחיל ללמוד בגיל מינמלי 17 ולהוציא רשיון בגיל מינימלי 18.
בשביל להתחיל ללמוד דרוש:


נהיגה זהירה ובטוחה – בהצלחה!

רשיון נהיגה על משאית C1